Grile Chir Vasculara

January 10, 2019 | Author: Gigi Och | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

grile la vasculara...

Description

TESTE GRILA COMPLEMENT SIMPLIU CHIRURGIE VASCULARA 1. Gradul ischemiei determinată de !stacl este "aria!il# $n %unc&ie de di"er'i %actri# cu e(ce)&ia * a) sediul si întinderea obstacolului  b) viteza de constituire constituire a obstacolului c) distrugerea co colateralelor  d)

vârsta pacientului

e)

tromboza extensivă

+. ,intre e()lrările nn-in"ai"e ale )atului arterial nu %ace )arte* a) examenul Doppler  b) angio- CT c) angio –RMN d)

arteriografia prin pu puncţie Seldinger

e)

examenul Triplex

/. Care din urmatarele a%irma&ii sunt ade"arate 0 a) arteriografia prin punc&ie eldinger se face cel mai frecvent prin punc& punc &ia arterei bra!iale b)

insuficienţă  renal  renală  nu  nu este o contraindicaţie pentru arteriografie

c) d) e)

calea femurală este de preferat atunci c"nd pulsurile la femurale sunt slabe sau absente punc&ia directă directă a unei proteze vasculare este de preferat arteriografia cro crosss-over es este in indicat ă în cazul absen& absen&ei pulsului la femurala fe murala controlaterală controlaterală

. Cm)lica&iile lcale $n arteri2ra%ia )rin )unc&ie Seldin2er sunt re)reentate de următarele # cu e(ce)&ia * a) !ematoame  b) fistule arterio-venoase arterio-venoase c) disec&ie# ocluzie vascular ă 'i embolii periferice d)

insuficienţă  renal  renală  acut  acută 

e)

pseudoanevrisme

3.Care din următarele a%irma&ii sunt %alse 0 4n cndi&iile unui ar!re arterial nrmal anatmic arteri2ra%ia %eră următarele in%rma&ii* a) localizarea precisă a leziunilor   b) existen& existen&a leziunilor unice sau multiple c) existen&a circula& circula&iei colaterale d)

nu poate stabili origin igineea embolic lică  sau  sau trombotic ă  a  a unei ischemii acute

e)

starea patului vascular di distal

5. Pentru sal"area e(tremită&ii $n cndi&ii )time # inter"alul de tim) scurs de la instalarea ischemiei la instituirea tratamentului tratamentului 6res)ecti" la resta!ilirea %lu(ului arterial7 tre!uie să %ie mai scurt de * a) $-% ore  b) &-' ore c)

6-8 ore

d) e)

$(-$% ore $%-%& ore

8. ,at %iind %a)tul că la ma9ritatea )acien&ilr care au su%erit traumatisme "asculare circula&ia claterală este sla! de"ltată 6)acien&ii sunt mai de2ra!ă tineri# cu artere nrmale7 ischemia ire"ersi!ilă a)are* a)

mai precoce

 b) c) d) e)

mai tardiv nu poate apărea ca uurm rmar aree a tra traum umat atiismu smului lui mas masel elor or muscu uscula lare re ca urmare a leziunilor nervoase 1

:. Traumatismele "asculare cu )r2nsticul cel mai !un sunt următarele # cu e(ce)&ia * a) plăgile vasculare simple  b) plăgile înung!iate c) rupturile vasculare d)

contuziile arteriale

e)

plagile vasculare iatrogene

;. O serie de %actri in%luen&eaă direct )r2nsticul $n traumatismele "asculare# cu e(ce)&ia * a) intervalul de timp scurs între momentul traumatismului 'i interven&ia terapeutică adecvată b)

vârsta tân ă ră 

c) d) e)

localizarea anatomică leziunile osoase associate leziunile nervoase asociate

1 diametrul vasului nativ ce va fi înlocuit sau b1-passat prezenta infec&iei stră baterea   sau nu a unei regiuni articulare disponibilitatea sau nu a unui conduct autogen

e)

costul unui grefon sintetic

@@A a)

Brmătoarele afirma&ii referitoare la boala aorto-iliacă sunt adevărate# cu excep&ia > claudica&ia intermitentă este localizată la nivelul feselor# 'oldului# coapselor sau gambelor 

b)

claudicaţia distală  (la nivelul gambei) e'clude leziunea aorto-iliac ă 

c) d) e)

tipul * de boală aorto-iliacă presupune limitarea procesului patologic la bifurca &ia aortei 'i arterele iliace tipul *** de boala aorto-iliaca preuspune pe l"ngă afectarea aortei 'i iliacelor 'i a arterelor infraing!inale pe l"ngă claudica&ia intermitentă# bărba&ii cu boală aorto-iliacă mai pot prezenta impoten&ă sexuală

@&A .acien&ii cu boala aorto-iliacă manifestată prin claudica&ie intermitentă moderată sau u'oar ă vor beneficia de măsuri terapeutice conservatoare# mai pu&in> a) renun&area la fumat  b) exerci&ii fizice zilnice c) scădere ponderală d)

intervenţie chirurgicală  d4ambl5e

e)

consum !idric zilnic

@7A a)  b) c)

4n cazurile de boală aorto-iliacă cu isc!emie sever ă se remarcă# cu excep&ia> eritroza de declivitate paloare la ridicarea membrului modificări trofice ale pielii la nivelul piciorului 'i gambei

d)

prezenţa pulsului periferic

e)

absen&a pulsului periferic

@'A "rsta 'i tarele asociate la pacien&ii cu boală aorto-iliacă pot indica o anumită te!nică alternativă de revascularizare# cu excep&ia> a) b1-pass axilo-femural  b) aterectomie c) angioplastie endoluminală 3

d)

b-pass aorto-bifemural

e)

b1 –pass femuro-femural

@

a)

#voluţia naturală  a bolii obstructive cronice infrainghinale este invariabil că tre amputaţie

 b) c) d) e)

e caracterizează mai frecvent prin claudica&ie intermitentă stabilă imptomatologia se poate ameliora pe măsura dezvoltării circula&iei colaterale Durerea de repaus 'i isc!emia critică a membrului reprezintă indica&ii c!irurgicale ferme /eziunile trofice distale sunt clasificate in stadiul * /eric!e-0ontaine

@A a)  b) c)

Termenul de isc!emie critică a membrului este definit prin# mai pu&in> durere de repaus continuă necesit"nd analgezie cu durata de peste două să ptăm"ni ulcer isc!emic gangrena piciorului

d)

presiune sistolică  la nivelul gleznei  2 mm 0g

e)

presiune sistolică la nivelul gleznei = 7( mm 6g

@?A a)  b) c)

Dintre complica&iile postoperatorii ce pot apărea după un b1-pass femuro-popliteu# una nu este înt"lnita> tromboza grefonului !emoragia infec&ia

d)

impotenţa se'ual ă 

e)

limforagia

&(A Care din următoarele afirma&ii nu sunt adevărate > a) ,tacul isc!emic tranzitor reprezintă o indica&ie fermă de endarterectomie carotidiană dacă este asociat unei stenoze carotidiene de peste a)  b) c)

Dintre complica&iile gastrointestinale ce pot apărea in c!irurgia anevrismelor de aortă infrarenală cea mai de temut

d)

colita ischemică 

e)

constipa&ia

&'A a)  b) c)

.rincipalele complica&ii ale anevrismelor periferice sunt# cu excep&ia> tromboza embolia distală ruptura

d)

hemoragia digestivă 

e)

compresia venelor adiacente

& indica&ia de interven&ie c!irurgicală se pune în toate cazurile de anevrism de arter ă poplitee se recomandă tratamentul c!irurgical agresiv inclusiv în cazurile asimptomatice de anevrism de arter ă poplitee

c)

folosirea de proteze sintetice la nivel gambier se &nsoteste de rezultate bune

ileusul paralitic prelungit anorexia diareea

d) folosirea grefonului autolog la nivel gambier se însoteste de rezultate bune e) în evolu&ia naturală a anevrismelor de arter ă poplitee se remarcă o rată înalta de complica&ii c!iar în cazurile asimptomatice &A a)  b) c) d)

indromul .arEs-Feber se manifestă prin# cu excep&ia> alungirea !ipertrofică a unui membru angioame nevi vasculari fistule arterio-venoase congenitale

e)

varice

&?A a)  b) c)

indromul Glippel-Trenauna1 se caracterizează prin# cu excep&ia> alungirea !ipertrofică a unui membru angioame plane dureroase varice congenitale

d)

fistule arterio-venoase macroscopice

e)

fistule arterio-venoase microscopice

7(A a)

Care din următoarele afirma&ii referitoare la sindromul Glippel-Trenauna1 este falsă > interven&ia c!irurgicală este indicată numai atunci c"nd se are în vedere reconstruc&ia sistemului venos profund

b)

este indicată  e'cizia venelor superficiale

c) d) e)

în acest sindrom există fistule arterio-venoase congenitale microscopice se caracterizeaza prin insuficien&ă venoasă primitivă se manifestă clinic înca din copilărie

8

7$A Brmătoarele afirmatii referioate la trombangeita obliterantă sunt adevărate# cu excep&ia> a) impatectomia lombară   este înca indicată pe scar ă largă  b) ,tingerea distală 'i absen&a unui pat vascular distal nu permit o c!irurgie de revascularizare în marea maoritate a cazurilor  c) +prirea fumatului reprezintă tratamentul etiopatogenic esen&ial d)

Revascularizarea chirurgical ă  este posibilă  &n marea ma7oritate a cazurilor

e)

+prirea fumatului scade rata 'i inciden&a amputa&iilor 

a)  b) c) d)

3+.4n trm!an2eita !literantă nu sunt indicate* tratamentul leziunilor isc!emice locale 'i a durerii evitarea fumatului# inclusiv al celui pasiv simpatectomia *loprost-ul

e)

antiinflamatorii

[email protected]

Tratamentul in boala 9uerger poate sa cuprindă# cu excep&ia>

a)  b) c) d)

c!irurgia de revascularizare 5b1-pass) dacă este realizabilă te!nic 'i dacă pacientul a întrerupt fumatul tratamentul flebitelor superficiale amputa&ia simpatectomie lombară   sau toracică

e)

toate raspunsurile pot fi posibile

7&A a)  b)

,spectul angiografic în trombangetita obliteranăa se caracterizează prin următoarele # mai pu&in> *nteresarea arterelor mici 'i medii /eziuni ocluzive segmentare

c)

Aspect patologic al arterelor pro'imale

d) e)

,spect particular al circula&iei colaterale perilezionale> colaterale 3în tirbu 'on3 /eziuni mai severe în teritoriul distal dec"t în cel proximal

77A a)  b) c)

Manifestările clinice caracteristice insuficien&ei venoase cronice sunt# cu o excep&ie> edemul pa!idermita ulcerul trofic

d)

eritroza de declivitate

e)

dermita ocră 

7'A a)  b)

Clasa @ in clasificarea C2,. a insuficien&ei venoase cronice semnifică> telangiectazii sau vene reticulare vene varicoase

c)

edem

d) e)

lipodermatoscleroză dermită ocr ă

7 0otopletismografia 2xamenul Doppler venos

c)

"lebografia

d) e)

2c!ografia Doppler venoasă cintigrafia cu fibrinogen marcat radioactive

7A + multitudine de semne 'i simptome au fost descrise ca f ăc"nd parte din tabloul clinic al trombozei venoase profunde# cu excep&ia> a)

afebrilitate

 b)

pulsul că&ăr ător - semnul Ma!ler  :

c) d) e)

durerea spontană# localizată în molet# care se accentuează la palpare 'i la flexia dorsală a piciorului - semnul 6omans dilatarea venelor cutanate pretibiale- semnul .ratt sensibilitatea la palpare pe traiectul venos profund al gambei de la 'an&ul retromaleolar intern p"nă în regiunea poplitee

3;.Tratamentul cu antica2ulante rale in trm!a "enasă )r%undă se cnduce $n %unc&ie de * a)

$9R  

 b) c) d) e)

Timp 6oHel Timp de s"ngerare aloarea antitrombinei *** ,.TT

'( a)  b) c)

A *ndica&iile plasării unui filtru cav sunt# cu excep&ia> 2mbolie pulmonară recurentă în   ciuda anticoagulării adecvate 2mbolie pulmonar ă certă la pacien&i la care tratamentul anticoagulant este contraindicat Complica&ii ale tratamentului anticoagulant care oblig ă la oprirea tratamentului

d)

&naintea embolectomiei pulmonare

e)

în urma embolectomiei pulmonare

'$A a)  b) c)

Contraindica&iile întreruperii venelor perforante insuficiente sunt# cu excep&ia> boala arterială ocluzivă a membrului respectiv infec&ia la nivelul ulcerului venos obezitatea morbidă

d)

clasa /-6 :#A de insuficienţă  venoasă 

e)

patologie severă asociată  

'%A a)  b) c)

Brmătoarele afirma&ii referitoare la tromboflebita superficială sunt false> poate fi determinată de traumatisme tromboflebita superficială este înt"lnita într-o serie de boli maligne poate avea caracter migrator în boala 9uerger 

d)

se complică  de cele mai multe ori cu embolie pulmonar ă 

e)

tromboflebita venelor superficiale ale s"nului 5boala Mondor) este o entitate foarte rar ă

'@A a)  b)

ATratamentul tromboflebitelor superficiale constă în# cu o excep&ie> tratament antiinflamator nesteroidian conten&ie elastică

c)

antibioterapie

d) e)

tratament anticoagulant c"nd procesul trombotic este extins 'i la sistemul venos profund tratament c!irurgical în cazurile de extensie ascendentă la coapsă

'&A a)

Care din urmatoarele cauze este cea mai frecvent intalnita in isc!emia acuta traumatica a membrelor inferioare> anevrism micotic

b)

traumatisme inchise

c) d) e)

traumatisme dec!ise disectia de aorta spasm arterial

'7A a)  b) c)

Brmatoarele complicatii pot aparea ca urmare a traumatismului peretelui arterial# cu exceptia> spasm arterial tromboza embolie

d)

cresterea activitatii colagenazei

e)

durere acuta

''A a)

emnele clinice ale al traumatismului arterial sunt# cu exceptia> !emoragie externa ;

b)

limfedem

c) d) e)

!ematom expansiv isc!emie acuta trill pallabil

' arteriorafie sau venorafie laterala angioplastie cu petec venos

c)

rezectie fara interpozitia unui conduct venos

d) e)

b1 pass cu grefon venos rezectie cu interpozitia unui conduct venos

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF