Fisa de Post - Agent de Vanzari

January 13, 2019 | Author: Anonymous MgvbdWN | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Fisa de Post - Agent de Vanzari...

Description

FIŞA POSTULUI

 Denumirea postului de muncă: Agent de vânzări

Poziţia în COR: 342101 Obiectivele specifice ale activităţii de muncă: 

Agentul de vânzări asigură promovarea şi vânzarea directă a mărfurilor şi serviciilor ce fac obiectul ofertei comerciale a organizaţiei;Prospectează piaţa pentru identificarea potenţialilor clienţi.

 Integrarea în structura organizatorică:

Poziţia postului de muncă în cadrul structurii organizaţiei: Postul imediat superior: Director de vânzări şi achiziţii Postul imediat inferior: Nu este cazul Subordonări: Are în subordine: Nu este cazul Este înlocuit de: Un alt agent de vânzări Înlocuieşte pe: Un alt agent de vânzări Relaţiile de muncă: Ierarhice: Director de vânzări şi achiziţii, Director General Funcţionale: Colegi, clienţi, parteneri De reprezentare: Clienţi, parteneri  Responsabilităţi, sarcini, activităţi şi acţiuni specifice postului de muncă  -

Agentul de vânzări negociază contractele şi răspunde pentru corecta executare a contractelor şi acordurilor încheiate cu clienţii din portofoliu;

-

Răspunde de întocmirea documentelor de livrare (facturi fiscale în conformitate cu acordurile încheiate cu clienţii), încasări şi plăţi în numerar;

-

Urmăreşte atragerea permanentă de noi clienţi;

-

Urmăreşte realizarea planului de vânzări lunar şi anual stabilit;

-

Stabileşte şi dezvoltă o relaţie profesională cu clienţii organizaţiei;

-

Întocmeşte periodic materiale de sinteză (rapoarte, statistici) şi de prezentare (bugete estimative);

-

Acordă asistenţă tehnică şi comercială clienţilor şi potenţialilor clienţi;

-

Participarea activă la şedinţe interne şi colective, împreună cu clienţii şi partenerii.

Competenţele postului de muncă:

Cunoştinţe în legătură cu domeniul muncii: -

Absolvent / ă studii medii / superioare (avantaj pentru absolvenţii de marketing sau management);

-

Cunoştinţe tehnice de bază – proiectare, structuri de rezistenţă, construcţii sau orice alt domeniu relaţionat;

-

Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie, preferabil limba engleză

Cunoştinţe privind modul de execuţie al sarcinilor: -

Îşi stabileşte priorităţile în raport cu cerinţele potenţialilor clienţi şi Directorului de vânzări şi achiziţii;

-

Disponibil pentru deplasări intern / extern.

Experienţa: -

Experienţa minimă necesară: minim 1 ani de experienţă în muncă pe o poziţie similară; nu este necesară experienţă în management sau în organizaţie;

Cunoştinţe legate de folosirea accesoriilor muncii (aparate, utilaje etc.): -

Posesor permis de conducere – categoria B.

-

Cunoştinţe de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet) la nivel avansat;

Contextul muncii

Relaţiile interpersonale: de cooperare cu colegii în cadrul societăţii şi menţinerea legăturii cu clienţii şi partenerii. Comunicarea: menţinerea permanentă a contactului cu directorul, colegii, clienţii şi  partenerii. Tipuri ale relaţiilor de rol solicitate: Responsabilitatea pentru alţii: Contacte conflictuale cu alţii: nu se angajează în nici un fel de conflicte, atât în cazul colegilor, cât şi în cazul colaboratorilor. Condiţiile fizice ale muncii: Postul de muncă: fie mobil, pe teren, fie fix, la birou; Condiţiile de mediu: mediu de muncă extern sau intern Solicitările postului de muncă: rezistenţă la stres, capacitate de negociere, putere de organizare şi încadrare în termene-limită. Caracteristicile structurale ale locului de muncă:

Rutină vs. Provocarea activităţii de muncă: tinde să fie mai mult o muncă bazată pe provocare, pe apariţia în permanenţă a unor noi încercări. Ritmul muncii şi planificarea: ritmul muncii este unul alert, antrenant, iar activitatea poate fi planificată în general zilnic sau săptămânal,  planificarea modificându-se în funcţie de priorităţile apărute. Cerinţele psihologice ale postului de muncă 

Cunoştinţe :

- legate de domeniul de activitate – marketing, vânzări - de limba engleză - de utilizare a calculatorului / programelor specifice activităţii

Deprinderi:

- de învăţare şi ascultare activă - uşurinţă de exprimare orală şi verbală în condiţii de stres - de rezolvare a unor probleme complexe - matematice - deschidere faţă de ideile celorlalţi

Aptitudini:

- înalte capacităţi de negociere - de înţelegere verbală - de exprimare orală - originalitate - sensibilitate la probleme - comportament analitic, cu puternice capacităţi de sinteză - comportament de liberă iniţiativă exprimat prin abordarea şi soluţionarea originală a unor probleme existente

Interese:

- dornic de a acumula cunoştinţe noi, de a se dezvolta şi perfecţiona pe  plan profesional - caracter întreprinzător  - perseverenţă în urmărirea şi atingerea unui scop - dedicare în respectarea sarcinilor de serviciu - dornic de a se afirma şi de a promova

 Pregătirea necesară postului de muncă  -

absolvent / ă de studii medii / superioare în orice domeniu (avantaj studii de marketing, management, comerţ);

-

cunoaştere a limbii engleze;

-

experienţă necesară: minim 1 ani experienţă în muncă.

Salariul şi condiţiile de promovare -

salariul de încadrare este de … RON brut / … RON net la care se adaugă un procent din vânzări negociat la încadrare şi după evaluările anuale;

-

salariul va creşte progresiv în funcţie de vechime, specializările obţinute şi  performanţele realizate;

-

 posibilităţile de promovare sunt îndeplinirea cerinţelor necesare ocupării postului de Director de vânzări şi achiziţii (pregătire, experienţă, realizări).

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF